O INSCRIPTUM

InScriptum je centrální elektronická knihovna určena zejména pro vyšší odborné školy, která studentům a pedagogům zjednodušuje přístup k otevřeným digitálním zdrojům, které potřebují pro studium. Celý systém je určený pro tablety na platformách Apple iOS i Android, případně webové prohlížeče v operačních systémech WIN a MAC OS. Materiály Vyšších odborných škol, které byly vytvořeny v rámci projektů ESF, jsou k dispozici školám i široké veřejnosti zcela bezúplatně a bez povinnosti registrace. Materiály, které jsou k dispozici za úplatu pomocí webového portálu po registraci, je možné otevřít v mobilní aplikaci určené pro tablety iOS a Android.


Interaktivita

Otevřené digitální zdroje nabízejí oproti klasickým papírovým výtiskům řadu nových interaktivních možností v podobě audia, videí, průběžných kontrolních testů, animací, pohyblivých grafů a dalších prvků.


Dostupnost

Hlavní výhodou Inscripta je ta, že že otevřené digitální zdroje jsou stahovány a uchovávány plně v paměti tabletu/PC. Jsou tedy přístupné i v době, kdy je uživatel mimo internetové připojení.


Bezpečnost

Výrobce elektronických materiálů, společnost Code Creator s.r.o. zaručuje vydavatelům zabezpečený formát, který ochraňuje knihy proti zkopírování a případnému nezákonnému použití nebo šíření.

Společnost Ingenio et Arti, je vlastníkem publikačního systému InScriptum. Společnost Ingenio et Arti, s.r.o nenese odpovědnost za správnost nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakéhokoliv materiálu třetích stran a neposkytuje ve vztahu k nim jakékoliv záruky ani nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k nim ani jakýmkoliv jiným materiálům, produktům nebo službám třetích stran. Je zakázáno používat jakékoliv materiály třetích stran způsobem, který by narušoval nebo porušoval práva jakékoliv třetí strany a společnost Ingenio et Arti, není jakkoliv odpovědná za jakékoliv takové použití ze strany uživatelů služby. Autorská práva k systému, ke zveřejněným materiálů včetně obsahu, odkazů na jiné zdroje a popisu těchto zdrojů, jsou vlastnictvím společnosti Ingenio et Arti, a/nebo jejích poskytovatelů licence k jednotlivým publikacím.


Publikace

V případě zájmu o vytvoření nebo převedení Vaší knihy, učebnice, cvičebnice nebo pracovního sešitu do elektronické interaktivní formy nás prosím kontaktujte na inscriptum@ingenioetarti.cz nebo telefonicky na + 420 775 710 951.