O PROJEKTU


VÝZVA Č. 02_16_041 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. května 2017 prezentace ze semináře pro žadatele výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy.

Vyšší odborné školy_06.jpg

Zdroj: MS2014+


Výzva Vyšší odborné školy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Vyšší odborné školy jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11.dubna 2017 od 10:00.

 

Leták výzvy VOŠ

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.

Prezentace ze semináře k výzvě:

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. května 2017 prezentace ze semináře pro žadatele výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy.

Seminář pro žadatele MS2014+ 28.4.2017 - zveřejněno dne 15. 5. 2017
Výzva 041 VOŠ finanční řízení - zveřejněno dne 15. 5. 2017
Vyšší odborné školy - prezentace - zveřejněno dne 15. 5. 2017
Seminář pro žadatele Schvalovací proces VOŠ - zveřejněno dne 15. 5. 2017


Výše uvedené informace pochází z oficiálních webových stránek MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: VÝZVA Č. 02_16_041 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: VÝZVA Č. 02_16_041 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY [online]. Praha: MŠMT, 2017 [cit. 2017-06-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1