OBCHODNÍ PODMÍNKY – Publikace aplikace InScriptum


Níže uvedené obchodní podmínky se nevztahují na materiály Vyšších odborných škol, které byly vytvořeny v rámci projektů ESF. Tyto materiály jsou k dispozici školám i široké veřejnosti zcela bezúplatně a bez povinnosti registrace.


Objednávky

Objednávku je možné poslat prostřednictvím e-shopu na webových stránkách inscriptum.cz. Podané objednávky jsou závazné.


Způsob a termín dodání

Objednané interaktivní výukové materiály Vám budou doručeny do 60 minut do aplikací InScriptum pro platformy iOS a Android. Nákup jedné publikace znamená nákup publikace pro jedno mobilní zařízení, pro zpřístupnění na dalších mobilních zařízení je potřeba publikaci nakoupit znovu a nebo přesunout v administrativním rozhraní po přihlášení na webu publi.cz (platí stejné přihlašovací údaje jako na inscriptum.cz). Některé tituly budou taktéž dodané do webového rozhraní na webu inscriptum.cz Pokud dojde v mimořádných případech ke zpoždění dodávky, budete na to upozorněni.

Stornování objednávky

Objednávku je možné stornovat do doby zaplacení. Pokud nedojde k zaplacení objednávka bude automaticky stornována po uplynutí lhůty 7 dní. Případné reklamace zboží jsou upraveny samostatně v reklamačním řádu.


Platební podmínky, způsob úhrady

Zásilky se hradí pomocí platební brány GoPay na e-shopu inscriptum.cz. Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě, že bude objednávka nebo část objednávky hmotné povahy bude k ceně připočteno balné podle velikosti zásilky a poštovné podle platného ceníku České pošty.


Záruční podmínky

Záruka na zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního, resp. Občanského zákoníku v platném znění.

 

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností Ingenio et Arti s. r. o. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Ingenio et Arti s. r. o., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti Ingenio et Arti s. r. o. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Ingenio et Arti s. r. o.
Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Ingenio et Arti s. r. o. povinna tuto informaci poskytnout.
Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Ingenio et Arti s. r. o. na poskytnutou elektronickou adresu.


Ostatní informace

Provozovatelem e-shopu je společnost Ingenio et Arti s. r. o., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 24209783 a je plátcem DPH.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: +420 775 710 951 nebo nám napište na inscriptum@ingenioetarti.cz


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2015