PARTNEŘI


Ingenio et Arti


Je svobodnou společností, která si klade za cíl zlepšit podmínky vyššího odborného školství v České republice. Studentům ukazuje, že je marná honba za titulem bez využití získaných znalostí a dovedností v praxi. Dává jim proto nejen nástroje k zefektivnění studia, ale propojuje je i s vhodnými firmami již během studia především formou psaní závěrečné práce na reálných situacích.


Code Creator


Je společností s 15 lety zkušeností a znalostí v informačních technologiích a jejich implementací ve školství. Poskytuje kompletní servis. Tým programátorů připravuje aplikace napříč zařízeními iOS, Android, Windows, Mac OS.


Asociace vyšších odborných škol


Je asociace, která sjednocuje a koordinuje aktivity Vyšších odborných škol, soustavně se zasazuje o zvyšování úrovně výuky, prestiže škol a prohloubení odborného charakteru výuky.